skip to Main Content

PROGRAM

25. FEBRUAR 2022. GODINE - SALA PACIFIC / ATLANTIC

08:00 – 09:00: REGISTRACIJA

09:00 – 09:30: SVEČANO OTVARANJE I DODELA NAGRADA ESKULAP

09:30 – 10:30: DEPRESIJA I ANKSIOZNI POREMEĆAJI

Prof.dr Nađa Marić Bojović
“Posledice pandemije korona virusa na mentalno zdravlje”

Prof.dr Goran Knežević
“Rezultati nacionalnog istraživanja CoV2Soul.rs”

10:30 – 11:30: SPONZORISANI SIMPOZIJUMI (2 termina od 30minuta)

11:30 – 13:00: DEPRESIJA I ANKSIOZNI POREMEĆAJI

Prof.dr Nikola Ilanković
“Depresija i poremećaji spavanja”

Prof.dr Sandra Vezmar Kovačević
“Interakcije antidepresiva i anksiolitika”

Dr Snežana Stevanović
“Laboratorijske analize u sklopu dijagnostike depresije”

13:00 – 14:00: SPONZORISANI SIMPOZIJUMI (2 termina od 30minuta)

14:00 – 15:00: RUČAK

15:00 – 15:30: SPONZORISANI SIMPOZIJUMI (1 termin od 30minuta)

15:30 – 18:30: DEPRESIJA I ANKSIOZNI POREMEĆAJI

Prof.dr Milan Latas
“Anksiolitici -kome, kada i koliko dugo”

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović
“Depresija i depresivnost”

18:30 – 19:00: TEST/EVALUACIJA

26. FEBRUAR 2022. GODINE - SALA PACIFIC / ATLANTIC

08:00 – 09:00: REGISTRACIJA

09:00 – 10:30: NOVI HORIZONT U PREVENCIJI KARIODVASKULARNIH BOLESTI

Prof. dr Petar Otašević
“Prevencija kardiovaskularnih bolesti 2022”

Prof. dr Siniša Stojković
“Antiagregaciona terapija u sekundarnoj prevenciji kardiovaskularnih bolesti”

Doc. dr Tatjana Potpara
“ESC preporuke za prevenciju moždanog udara u atrijalnoj fibrilaciji 2020”

10:30 – 11:30: SPONZORISANI SIMPOZIJUMI (2 termina od 30minuta)

11:30 – 13:00: NOVI HORIZONT U PREVENCIJI KARIODVASKULARNIH BOLESTI

Doc. dr Marija Zdravković
“Kardiovaskularne bolesti i KOVID 19: faktori rizika, dijagnostika, terapija i rehabilitacija”

Prof. dr Arsen Ristić
“Terapija lipidnih poremećaja-ezetimib, statini, fibrati: kako izabrati najbolje za pacijenta?”

Mr. sc. Bojan Ilisić
“Evolucija terapije srčane slabosti: pogled u budućnost”

13:00 – 14:00: SPONZORISANI SIMPOZIJUMI (2 termina od 30minuta)

14:00 – 15:00: RUČAK

15:00 – 16:00: SPONZORISANI SIMPOZIJUMI (1 termin od 30minuta)

16:00 – 18:30: NOVI HORIZONT U PREVENCIJI KARIODVASKULARNIH BOLESTI

Doc. dr Sanja Stanković
“Laboratorijska dijagnostika aterogenih lipoproteina: šta nam donose nove preporuke?”

Prof. dr Bojko Bjelaković
“Familijarna hiperholesterolemija u dece:problem, orijentacija, klinički pristup i nove preporuke”

18:30 – 19:00: TEST/EVALUACIJA

PREDAVAČI

Pogledaj

PROGRAM

Pogledaj

NAUČNI ODBOR

Pogledaj