Skip to content

PROGRAM

1. MART 2024. GODINE - SALA ATLANTIC / PACIFIC

08:00 REGISTRACIJA

08:45 – 09:00 OTVARANJE KONGRESA

Dejana Ranković, konsultant za digitalno zdravstvo u kabinetu predsednika Vlade Republike Srbije

Dr spec. int. med Dragana Milutinović, predsednik Naučnog odbora kongresa

Esensa, generalni sponzor kongresa

 

Predstavljanje projekta „eKarton“

Dejana Ranković, konsultant za digitalno zdravstvo u kabinetu predsednika Vlade Republike Srbije

Đuro Radović, pomoćnik ministra, Ministarstvo zdravlja

Prof. dr Ilija Antović, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

09:00 – 11:00 OBOLJENJA GASTROINTESTINALNOG TRAKTA

Prof. dr Aleksandra Marković Pavlović
Univerzitetski klinički centar Srbije – Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
“IBS – sve češći problem u ordinaciji i apoteci”

Doc. dr Srđan Marković
KBC Zvezdara, kliničko odeljenje za gastroenterologiju i hepatologiju
“Optimizacija terapije u inflamatornim bolestima creva”

Prof. dr Srđan Đuranović
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
“Funkcionalna dispepsija – Da li ima nešto novo?”

Prof. dr Tomica Milosavljević
Euromedik, Beograd
“Helicobacter pylori – najnovije preporuke za eradikaciju”

11:00 – 12:00 SPONZORISANI SIMPOZIJUMI

11:00-11:20 Esensa simpozijum 

Prof. dr Petar Svorcan

„Prednost primene kombinacije simetikona i inovativnog hitin-glukan prebiotika u terapiji funcionalnih poremećaja GIT-a“

 

11:20-11:40 Hemofarm simpozijum 

Prof. dr Aleksandra Pavlović Marković

„Butirati i IBS – Kako nam mogu pomoći?“

 

11:40-12:00 Abela Pharm simpozijum

Prof dr. Sanja Krejović Trivić, ORL

Mr ph Tatjana Milošević

„Prirodno rešenje za alergije – BiVits ACTIVA Quercetin phospholipid“

12:00 – 13:30 OBOLJENJA GASTROINTESTINALNOG TRAKTA

Prof. dr Miodrag Krstić
Univerzitetski klinički centar Srbije, Beograd
“Definicija, mesto i uloga probiotika u savremenoj medicini”

Prof. dr Petar Svorcan
KBC Zvezdara, Beograd
“Masna jetra-problem ili ne?”

Prof. dr Sandra Vezmar
Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet
“Inhibitori protonske pumpe – da li su stvarno svi isti?”

13:30 – 14:30 SPONZORISANI SIMPOZIJUMI

13:30-13:50 MediGroup simpozijum

Dr sci. med. Jelena Đorđević

specijalista interne medicine, subspecijalista gastroenterohepatologije

“Retka manifestacija krvarenja iz gornjih partija digestivnog trakta GIST”

 

13.50-14:05 Save Health simpozijum

Doc dr sci med Nevenka Raketic

„Jačanje imuniteta kod respiratornih infekcija“

 

14:05-14:30 Physio Pro simpozijum

Dr Olga Turner

„Gniom check – testirajte svoj mikrobiom“

14:30 – 15:30 RUČAK

15:30 – 16:30 SPONZORISANI SIMPOZIJUMI

15:30-15:50 Hemofarm simpozijum

Prof. dr Katarina Parezanović Ilić

„Hondroprotektori u tretmanu OA perifernih zglobova-Arthrostop“

 

15:50-16:10 PMI simpozijum

Mr.sci.med. Ivana Eskić, spec.dr.stom., specijalistička stomatološka ordinacija “dr Eskić”

„Štetan uticaj duvanskog dima na oralno zdravlje“

 

16:10-16:30 BioMedica simpozijum

dr med Svetlana Obradović, specijalista kliničke biohemije, Zavod za laboratorijsku dijagnostiku ‘Biomedica’

„Laboratorijska dijagnostika autoimunih bolesti“

16:30 – 19:00 REUMATOLOŠKA OBOLJENJA

Prof. dr Nemanja Damjanov
Poliklinika Da Medika, Novi Beograd
“Osteoartritis – dijagnoza i leèenje”

Doc. dr Predrag Ostojić
Institut za reumatologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Dijagnostika i lečenje reumatoidnog artritisa”

Prim. dr Snežana Novković
Opšta bolnica Euromedik, Novi Beograd
“Savremeni principi fizijatrijskog lečenja reumatskih bolesnika”

Prof. dr Nemanja Damjanov
Prof. dr Miodrag Krstić

“Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) – za i protiv”

2. MART 2024. GODINE - SALA ATLANTIC / PACIFIC

08:00 REGISTRACIJA

09:00 – 11:00 ONKOLOGIJA

Prof. dr Davorin Radosavljević
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd
“Onkologija u Srbiji danas – kako dijagnostikujemo i kako lečimo?”

Prim. dr Ljiljana Stamatović
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd
“Karcinom dojke”

Dr Jelena Spasić
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd
“Karcinom pluća”

Prof. dr Nebojša Manojlović
Vojnomedicinska akademija, Beograd
“Digestivni tumori”

Prof. dr Miloš Marković
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Institut za mikrobiologiju i imunologiju, katedra za imunologiju
“Prevencija raka HPV vakcinacijom – pitanja i odgovori”

Farmaceutska komora

Dragana Rajković, dipl.farm.spec. (glavni koordinator projekta)

Predstavljanje rezultata projekta “Jačanje uloge javnih apoteka u uvođenju HPV vakcinacije u Srbiji na nacionalnom i lokalnom nivou – Pitaj me za HPV”

11:00 – 12:00 SPONZORISANI SIMPOZIJUMI 

11:00-11:20 Farmalogist simpozijum

Prim. dr sci med Ljiljana Stamatović, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

„Kako efikasnije sačuvati žene od relapsa karcinoma dojke?“

 

11:20-11:40 Family Health simpozijum

Dr Dirk Biskup, CEO Cegat, Germany

„Personalized approach in oncology – peptide tumor vaccine and targeted therapy“

12:00 – 14:00 DERMATOLOŠKA OBOLJENJA

Prim. dr Jadran Bandić
ORS Plastična hirurgija
“Teledermoskopija – skrining i rana detekcija karcinoma kože”

Prof. dr Igor Bartenjev
Dermatologija Bartenjev, Medicinski fakultet Univerziteta Ljubljana
“Najčešći tumori kože, rana dijagnoza i lečenje”

Doc. dr Jelena Stojković Filipović
Klinika za dermatovenologiju, Univerzitetski klinički centar Srbije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
“Atopijski dermatitis”

Prof. dr Dušan Škiljević
Klinika za dermatovenologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, Katedra za dermatovenologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
“Akne”

14:00 – 15:00 SPONZORISANI SIMPOZIJUMI

14:00-14:20 Eucerin simpozijum

Prof. dr Dušan Škiljević, Klinika za dermatovenerologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije

„Za kožu bez akni“

 

14:20-14:40 Lilly Drogerie simpozijum

Mag.farm Olivera Djajić

Spec.farm Miroslava Spasić

„Dermosavetovanje u apoteci – slučajevi iz prakse“

14:45 – 16:00 RUČAK

16:00 – 18:00 OBOLJENJA RESPIRATORNOG TRAKTA

Prof. dr Branislava Milenković
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
“Savremene terapijske strategije za astmu”

Klin. asist. dr Ivana Buha
Univerzitetski klinički centar Srbije, klinika za pulmologiju
“Egzacerbacije HOBP – potreba za ranom prevencijom”

Prof. dr Jovica Milovanović
Univerzitetski klinički centar Srbije, Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
“Alergijski rinitis”

Dipl. farm. spec. Nikolina Skorupan
AU Benu
“Savetnik za astmu – podrška za pravilnu primenu inhalera”

PREDAVAČI

Pogledaj

PROGRAM

Pogledaj

NAUČNI ODBOR

Pogledaj