skip to Main Content

PROGRAM

31. MART 2023. GODINE - SALA ATLANTIC / PACIFIC

08:00 – 09:00 REGISTRACIJA

08:45 – 09:00 OTVARANJE KONGRESA I DODELA NAGRADA ESKULAP

09:00 – 11:00 METABOLIČKI SINDROM – BOLEST 21. VEKA

Prof. dr Teodora Beljić
KBC Zvezdara – kliničko odeljenje za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
“Metabolički sindrom – prošlost, sadašnjost i budućnost”

Prof. dr Mirjana Šumarac Dumanović
UKCS – Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
“Prikaz Nacionalnog vodiča za gojaznost i moderna farmakoterapija gojaznosti”

Prim. dr sci. med. Snežana Polovina
UKCS – Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
“Smernice za pristup pacijentu sa gojaznošću”

11:00 – 12:15 SPONZORISANI SIMPOZIJUMI 

11:00 – 11:25 ProtoPharma
prof dr Branislava Ivanović, UKCS
“NatAspin, novi kvalitet SINERGIJE prirodnih aktivnih principa dejstava u prevenciji kardiovaskularnih bolesti i komplikacija “

11:25 – 11:50 Novonordisk
“Savremena terapija gojaznosti – sada imamo rešenje”
Predavači i njihove teme:
Prof. dr Mirjana Šumarac Dumanović “Zašto je gojaznost bolest?”

Prof. dr Snežana Polovina “Mesto Liraglutida 3.0 mg u terapiji gojaznosti”
Prof. dr Teodora Beljić Živković “Prevencija dijabetesa lečenjem gojaznosti”

11:50 – 12:15 Esensa
dr Đorđe Pavlović UDK “Tiršova”

“Primena kompleksa jona srebra i hlorheksidina kod zarastanja rana,opekotina i inflamacije kože”
Mentor studije i predavanja: prof. dr Sanja Sinđić, specijalista dečije hirurgije UDK “ Tiršova”

12:15 – 13:15 METABOLIČKI SINDROM – BOLEST 21. VEKA

Dr sci. med. Milutin Bulajić
Bolnica Mater Olbia – Fondacija Katar i fondacija Gemelli, Rim, Italija
“Noviteti u endoskopskoj terapiji gojaznosti”

Prof. dr Đorđe Bajec
Acibadem Bel Medic, Beograd
“Barijatriska hirurgija, benefiti, rizici i komplikacije”

13:15 – 14:50 SPONZORISANI SIMPOZIJUMI 

13:15 – 13.40 PMI SCIENCE
dr Aleksandra Ješić
“Dijabetes i pušenje kao faktor rizika”

13:40 – 14:05 MediGroup
Prof. dr Sanja Simić Ogrizović

“Ispitivanje metaboličkih uzoraka kalkuloze mokraćnog sistema”

14:05  – 14:50 FARMACEUTSKA KOMORA
Prof. dr sc. Sandra Vezmar Kovačević
Mag.farm. spec. Tatjana Milošević
Mag.farm. spec. Nikolina Skorupan
Mag.farm.spec. Sonja Stoiljković
Primena standardizovanih farmaceutskih usluga kroz Vodič dobre apotekarske prakse

14:50 – 15:45 RUČAK

15:45 – 16:45 SPONZORISANI SIMPOZIJUMI

15:45 – 16:00 Physio Pro
dr Olga Turner
“Koja je Vaša mikrobiota – Gniom Check”

16:00 – 16:45 PFIZER
dr Aleksandra Spurnic Radovanovic, infektolog, KCS Prevencija Covida-19″
dr Nevenka Raketic, pedijatar imunolog “Prevencija pneumokokne bolesti”
prof dr Gordana Dragovic Lukic, farmakolog, Medicinski fakultet Beograd
“Antivirusna terapija za visokorizične pacijente obolele od koronavirusne bolesti”

16:45 – 19:15 METABOLIČKI SINDROM – BOLEST 21. VEKA

Prof. dr Branislava Ivanović
UKCS – klinika za kardiologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
“Nove mogućnosti u lečenju povišenog nivoa LDL-a”

Prof. dr Zorana Vasiljević
Internistička ordinacija Zorana Vasiljević, Beograd
“Razlike po polu u Covid 19 i post covid 19 sindromu u kardiovaskularnoj prezentaciji bolesti”

Prof. dr Milan Petakov
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
“Savremeno lečenje dislipidemija u prevenciji ateroskleroze”

Dr spec. med. Goran Popović
Puls kardiološki centar, Beograd
“Značaj primene fiksnih kombinacija u terapiji arterijske hipertenzije”

01. APRIL 2023. GODINE - SALA ATLANTIC / PACIFIC

08:00 – 09:00 REGISTRACIJA

09:00 – 11:30 ŠTITNA ŽLEZDA

Prof. dr Miloš Žarković
UKCS – klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
“Poremećaji funkcije štitne žlezde”

Prof. dr Radica Stepanović Petrović
Katedra za farmakologiju – Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
“Farmakologija levotiroksina i antitiroidnih lekova”

Prof. dr Ivan Paunović
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
“Medularni karcinom štitaste žlezde”

specijalista med. biohemije Boško Misita
Beo Lab laboratorije
“Laboratorijska dijagnostika poremećaja tiroidne funkcije”

11:30 – 12:20 SPONZORISANI SIMPOZIJUMI 

11:30 – 11:55 Acibadem Bel Medic
Dr Dejan Vukajlović

“Naprasna srčana smrt u mladjoj adultnoj populaciji”

11:55-12:20 Abela Pharm
Mr ph Marko Bivolarević, AbelaPharm & Mr ph Milica Đukanović, AU „Melem“
„BiVits ACTIVA Active Gvožđe Booster – nova formula pogodna za Vaš stomak“

12:20 – 14:20 ANEMIJA

Prof. dr Andrija Bogdanović
UKCS – klinika za hematologiju Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
“Klasifikacija anemija”

Prof. dr Gorana Mitić
Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
“Metabolizam gvožđa i poremećaji”

Prof. dr Maja Tomić
Katedra za farmakologiju Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
“Preparati gvožđa – da li su svi isti?”

14:20 – 14:45 SPONZORISANI SIMPOZIJUMI 

TBD

14:45 – 15:45 RUČAK

15:45 – 16:30 SPONZORISANI SIMPOZIJUMI 

15.45 – 16:00 Physio Pro
dr Olga Turner
“Savremena dijagnostika minerala, vitamina , toksicnih metala u organizmu”

16:00 – 16:30 PFIZER
dr Bojan Ilisić, kardiolog, Acibadem Bel Medic
“Izazovi savremene oralne antikoagulantne terapije kod pacijenta sa AF – dokazi iz kliničke prakse”

16:30 – 19:00: SRČANA INSUFICIJENCIJA

Prof. dr Aleksandar Nešković
KBC Zemun, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
“Srčana insuficijencija-uvod”

Prof. dr Ilija Srdanović
Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine Sremska Kamenica, vanredni profesor Medicinskog fakulteta, Univerzitet u Novom Sadu
“Antagonisti aldosterona”

Prof. dr Arsen Ristić
UKCS – klinika za kardiologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
“Mesto dapagliflozina u savremenoj terapiji srčane insuficijencije”

Asist. dr Ivan Stanković
KBC Zemun, klinički asistent Medicinskog fakulteta, Univerzitet u Beogradu
“Valsartan-sakubitril: nova nada za obolele od srčane insuficijencije”

PREDAVAČI

Pogledaj

PROGRAM

Pogledaj

NAUČNI ODBOR

Pogledaj