skip to Main Content

PROGRAM

06. MAJ 2022. GODINE - SALA PACIFIC / ATLANTIC

08:00 – 09:00: REGISTRACIJA

09:00 – 09:30: SVEČANO OTVARANJE I DODELA NAGRADA ESKULAP

09:30 – 10:30: DEPRESIJA I ANKSIOZNI POREMEĆAJI

Prof.dr Nađa Marić Bojović
“Posledice pandemije korona virusa na mentalno zdravlje”

Prof.dr Goran Knežević
“Rezultati nacionalnog istraživanja CoV2Soul.rs”

10:30 – 11:30: SPONZORISANI SIMPOZIJUM 

DC Hram
“Screening karcinoma dojke”
dr med. Aleksandra Jarić, spec. radiologije

11:30 – 13:00: DEPRESIJA I ANKSIOZNI POREMEĆAJI

Prof.dr Nikola Ilanković
“Depresija i poremećaji spavanja”

Prof.dr Sandra Vezmar Kovačević
“Interakcije antidepresiva i anksiolitika”

Dr Snežana Stevanović
“Laboratorijske analize u sklopu dijagnostike depresije”

13:00 – 14:00: SPONZORISANI SIMPOZIJUMI 

13:00 – 13:30

Proton System
“ Izazovi svakodnevnice – Tensilen® ”
Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, specijalista psihijatrije

13:30 – 14:00

Pfizer
“Prevencija pneumokokne bolesti kod odraslih”
Prof. dr Milos Marković, imunolog

“NOACi u kliničkoj praksi kod pacijenata sa AF-apiksaban u fokusu”
Dr Dejan Vukajlović

14:00 – 15:00: RUČAK

15:00 – 15:30: SPONZORISANI SIMPOZIJUMI

Philip Morris International
“Science behind smoke-free products (Nauka koja stoji iza bezdimnih proizvoda)”
Tatjana Popović, MD, Scientific Affairs Lead Southeast Europe Philip Morris

15:30 – 18:30: DEPRESIJA I ANKSIOZNI POREMEĆAJI

Prof.dr Milan Latas
“Anksiolitici -kome, kada i koliko dugo”

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović
“Depresija i depresivnost”

18:30 – 19:00: TEST/EVALUACIJA

07. MAJ 2022. GODINE - SALA PACIFIC / ATLANTIC

08:00 – 09:00: REGISTRACIJA

09:00 – 10:30: NOVI HORIZONT U PREVENCIJI KARIODVASKULARNIH BOLESTI

Prof. dr Petar Otašević
“Prevencija kardiovaskularnih bolesti 2022”

Klin. asist. dr Goran Lončar
“Antiagregaciona terapija u sekundarnoj prevenciji kardiovaskularnih bolesti”

Doc. dr Tatjana Potpara
“ESC preporuke za prevenciju moždanog udara u atrijalnoj fibrilaciji 2020”

10:30 – 11:30: SPONZORISANI SIMPOZIJUMI 

10:30 – 11:00

ProtoPharma
„ NatAspin – novi kvalitet SINERGIJE biljnih aktivnih principa u kardiologiji“
Prof. dr Branislava Ivanović, kardiolog, Klinika za kardiologiju UKCS

11:00-11:30

Euromedik
“Novine u interventoj kardiologiji, kardiohirurgiji i vaskularnoj hirurgiji”
Akademik prof. dr Petar Seferović
Prof. dr Predrag Milojević
Akademik prof. dr Đorđe Radak

11:30 – 13:00: NOVI HORIZONT U PREVENCIJI KARIODVASKULARNIH BOLESTI

Doc. dr Marija Zdravković
“Kardiovaskularne bolesti i KOVID 19: faktori rizika, dijagnostika, terapija i rehabilitacija”

Prof. dr Arsen Ristić
“Terapija lipidnih poremećaja-ezetimib, statini, fibrati: kako izabrati najbolje za pacijenta?”

Mr. sc. Bojan Ilisić
“Evolucija terapije srčane slabosti: pogled u budućnost”

13:00 – 14:00: SPONZORISANI SIMPOZIJUMI 

13:00 – 13:30

Krka
„Vreme je dragoceno!“
Doc. dr Dejan Simeunović

„Sprečite nepredvidljivo sa XerdOXOm“
Ass. dr Srđan Bošković

13:30 – 14:00

BAYER
“Xarelto® od kliničkih studija do naših pacijenata”
Doc. dr Tatjana Potpara

“Primena leka Xarelto® kod pacijenata sa PE/VTE u eri COVID-a”
Dr Marija Zdravković

14:00 – 15:00: RUČAK

15:00 – 16:00: SPONZORISANI SIMPOZIJUMI 

15:00 – 15:30

Institut za transfuziju
“Prikupljanje krvi i komponenata krvi u ITKS-u – Izazovi u radu transfuziološke službe”
dr Vesna Bosnić

15:30 – 16:00

Keep Your Health
“Ortomolekularni pristup testiranju minerala, vitamina, toksičnih metala i oksidativnog stresa u telu”.
Dr Olga Turner MD, ND, L.Ac.Chirop., Homeopat, Pedijatar kardiolog, specijalista ortomolekularne medicine

 

16:00 – 18:30: NOVI HORIZONT U PREVENCIJI KARIODVASKULARNIH BOLESTI

Doc. dr Sanja Stanković
“Laboratorijska dijagnostika aterogenih lipoproteina: šta nam donose nove preporuke?”

Prof. dr Bojko Bjelaković
“Familijarna hiperholesterolemija u dece:problem, orijentacija, klinički pristup i nove preporuke”

18:30 – 19:00: TEST/EVALUACIJA

PREDAVAČI

Pogledaj

PROGRAM

Pogledaj

NAUČNI ODBOR

Pogledaj