skip to Main Content

PROGRAM

1. MART 2024. GODINE - SALA ATLANTIC / PACIFIC

08:00 REGISTRACIJA

08:45 – 09:00 OTVARANJE KONGRESA

eKarton

Dejana Ranković
Konsultant za digitalno zdravstvo u kabinetu predsednika Vlade Republike Srbije

Đuro Radović
pomoćnik ministra, Ministarstvo zdravlja

Prof. dr Ilija Antović
Fakultet organizacionoh nauka, Univerzitet u Beogradu

09:00 – 11:00 OBOLJENJA GASTROINTESTINALNOG TRAKTA

Prof. dr Aleksandra Marković Pavlović
Univerzitetski klinički centar Srbije – Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
“IBS – sve češći problem u ordinaciji i apoteci”

Doc. dr Srđan Marković
KBC Zvezdara, kliničko odeljenje za gastroenterologiju i hepatologiju
“Optimizacija terapije u inflamatornim bolestima creva”

Prof. dr Srđan Đuranović
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
“Funkcionalna dispepsija – Da li ima nešto novo?”

Prof. dr Tomica Milosavljević
Euromedik, Beograd
“Helicobacter pylori – najnovije preporuke za eradikaciju”

11:00 – 12:00 SPONZORISANI SIMPOZIJUMI

12:00 – 13:30 OBOLJENJA GASTROINTESTINALNOG TRAKTA

Prof. dr Miodrag Krstić
Univerzitetski klinički centar Srbije, Beograd
“Definicija, mesto i uloga probiotika u savremenoj medicini”

Prof. dr Petar Svorcan
KBC Zvezdara, Beograd
“Masna jetra-problem ili ne?”

Prof. dr Sandra Vezmar
Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet
“Inhibitori protonske pumpe – da li su stvarno svi isti?”

13:30 – 14:30 SPONZORISANI SIMPOZIJUMI

14:30 – 15:30 RUČAK

15:30 – 16:30 SPONZORISANI SIMPOZIJUMI

16:30 – 19:00 REUMATOLOŠKA OBOLJENJA

Prof. dr Nemanja Damjanov
Poliklinika Da Medika, Novi Beograd
“Osteoartritis – dijagnoza i leèenje”

Doc. dr Predrag Ostojić
Institut za reumatologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Dijagnostika i lečenje reumatoidnog artritisa”

Prim. dr Snežana Novković
Opšta bolnica Euromedik, Novi Beograd
“Savremeni principi fizijatrijskog lečenja reumatskih bolesnika”

Prof. dr Nemanja Damjanov
Prof. dr Miodrag Krstić

“Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) – za i protiv”

2. MART 2024. GODINE - SALA ATLANTIC / PACIFIC

08:00 – 09:00 REGISTRACIJA

09:00 – 11:00 ONKOLOGIJA

Prof. dr Davorin Radosavljević
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd
“Onkologija u Srbiji danas – kako dijagnostikujemo i kako lečimo?”

Prim. dr Ljiljana Stamatović
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd
“Karcinom dojke”

Dr Jelena Spasić
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd
“Karcinom pluća”

Prof. dr Nebojša Manojlović
Vojnomedicinska akademija, Beograd
“Digestivni tumori”

Prof. dr Miloš Marković
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Institut za mikrobiologiju i imunologiju, katedra za imunologiju
“Prevencija raka HPV vakcinacijom – pitanja i odgovori”

11:00 – 12:00 SPONZORISANI SIMPOZIJUMI 

12:00 – 14:00 DERMATOLOŠKA OBOLJENJA

Prim. dr Jadran Bandić
ORS Plastična hirurgija
“Teledermoskopija – skrining i rana detekcija karcinoma kože”

Prof. dr Igor Bartenjev
Dermatologija Bartenjev, Medicinski fakultet Univerziteta Ljubljana
“Najčešći tumori kože, rana dijagnoza i lečenje”

Doc. dr Jelena Stojković Filipović
Klinika za dermatovenologiju, Univerzitetski klinički centar Srbije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
“Atopijski dermatitis”

Prof. dr Dušan Škiljević
Klinika za dermatovenologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, Katedra za dermatovenologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
“Akne”

14:00 – 15:00 SPONZORISANI SIMPOZIJUMI

15:00 – 16:00 RUČAK

16:00 – 17:00 SPONZORISANI SIMPOZIJUMI

17:00 – 19:00 OBOLJENJA RESPIRATORNOG TRAKTA

Prof. dr Branislava Milenković
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
“Savremene terapijske strategije za astmu”

Klin. asist. dr Ivana Buha
Univerzitetski klinički centar Srbije, klinika za pulmologiju
“Egzacerbacije HOBP – potreba za ranom prevencijom”

Prof. dr Jovica Milovanović
Univerzitetski klinički centar Srbije, Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
“Alergijski rinitis”

Dipl. farm. spec. Nikolina Skorupan
AU Benu
“Savetnik za astmu – podrška za pravilnu primenu inhalera”

PREDAVAČI

Pogledaj

PROGRAM

Pogledaj

NAUČNI ODBOR

Pogledaj