Skip to content

PREDAVAČI

Prof. dr Aleksandra Pavlović Marković

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Univerzitetski klinički centar Srbije – Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju

Doc. dr sci. med. Srđan Marković

KBC Zvezdara, kliničko odeljenje za gastroenterologiju i hepatologiju

Prof. dr Srđan Đuranović

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Tomica Milosavljević

Euromedik, Beograd

Prof. dr Miodrag Krstić

Univerzitetski klinički centar Srbije, Beograd

Prof. dr Petar Svorcan

KBC Zvezdara, Beograd

Prof. dr Sandra Vezmar Kovačević

Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet

Prof. dr Nemanja Damjanov

Poliklinika Da Medika, Novi Beograd

Doc. dr Predrag Ostojić

Institut za reumatologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prim. dr Snežana Novković

Opšta bolnica Euromedik, Novi Beograd

Prof. dr Davorin Radosavljević

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd

Prim.dr sci. med. Ljiljana Stamatović

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd

Spec. dr med. Jelena Spasić

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd

Prof. dr Nebojša Manojlović

Vojnomedicinska akademija, Beograd

Prof. dr Miloš Marković

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Institut za mikrobiologiju i imunologiju, katedra za imunologiju

Spec. dr med. Jadran Bandić

ORS Plastična hirurgija

Prof. dr Igor Bartenjev

Dermatologija Bartenjev, Medicinski fakultet Univerziteta Ljubljana

Prof. dr Dušan Škiljević

Klinika za dermatovenologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, Katedra za dermatovenologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Doc. dr Jelena Stojković Filipović

Klinika za dermatovenologiju, Univerzitetski klinički centar Srbije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Branislava Milenković

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Asist. dr Ivana Buha

Univerzitetski klinički centar Srbije, klinika za pulmologiju

Prof. dr Jovica Milovanović

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Univerzitetski klinički centar Srbije, Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju, Beograd

Dipl. ph. specijalista farmakoterapije Nikolina Skorupan

Au Benu

PREDAVAČI

Pogledaj

PROGRAM

Pogledaj

NAUČNI ODBOR

Pogledaj