skip to Main Content

PREDAVAČI

Prof. dr Nađa Marić Bojović
“Posledice pandemije korona virusa na mentalno zdravlje”

Prof. dr Goran Knežević
“Rezultati nacionalnog istraživanja CoV2Soul.rs”

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović
“Depresija i depresivnost”

Prof. dr Milan Latas
“Anksiolitici -kome, kada i koliko dugo”

Prof. dr Nikola Ilanković
“Depresija i poremećaji spavanja”

Prof. dr Sandra Vezmar Kovačević
“Interakcije antidepresiva i anksiolitika”

Dr Snežana Stevanović
“Laboratorijske analize u sklopu dijagnostike depresije”

Prof. dr Petar Otašević
“Prevencija kardiovaskularnih bolesti 2022”

Klin. asist. dr Goran Lončar
“Antiagregaciona terapija u sekundarnoj prevenciji kardiovaskularnih bolesti”

Mr. sc. Bojan Ilisić
“Evolucija terapije srčane slabosti: pogled u budućnost”

Doc. dr Tatjana Potpara
“ESC preporuke za prevenciju moždanog udara u atrijalnoj fibrilaciji 2020”

Prof. dr Arsen Ristić
“Terapija lipidnih poremećaja-ezetimib, statini, fibrati: kako izabrati najbolje za pacijenta?”

Doc. dr Sanja Stanković
“Laboratorijska dijagnostika aterogenih lipoproteina: šta nam donose nove preporuke?”

Prof. dr Bojko Bjelaković
“Familijarna hiperholesterolemija u dece:problem, orijentacija, klinički pristup i nove preporuke”

Doc. dr Marija Zdravković
“Kardiovaskularne bolesti i KOVID 19: faktori rizika, dijagnostika, terapija i rehabilitacija”

PREDAVAČI

Pogledaj

PROGRAM

Pogledaj

NAUČNI ODBOR

Pogledaj