skip to Main Content

PREDAVAČI

Prof. dr Teodora Beljić

“Metabolički sindrom – prošlost, sadašnjost i budućnost”

Prof. dr Mirjana Šumarac Dumanović

“Prikaz Nacionalnog vodica za gojaznost i moderna farmakoterapija gojaznosti”

Prim. dr sci. med. Snežana Polovina

“Smernice za pristup pacijentu sa gojaznoscu”

dr sci. med. Milutin Bulajić

“Noviteti u endoskopskoj terapiji gojaznosti”

Prof. dr Đorđe Bajec

“Barijatriska hirurgija, benefiti, rizici i komplikacije”

Prof. dr Branislava Ivanović

“Nove mogućnosti u lečenju povišenog nivoa LDL-a”

Prof. dr Zorana Vasiljević

“Razlike po polu u Covid 19  i post covid 19 sindromu u kardiovaskularnoj prezentaciji bolesti”

Prof. dr Milan Petakov

“Savremeno lečenje dislipidemija u prevenciji ateroskleroze”

dr spec. med. Goran Popović

“Značaj primene fiksnih kombinacija u terapiji arterijske hipertenzije”

Prof. dr Miloš Žarković

“Poremećaji funkcije štitne žlezde”

Prof. dr Radica Stepanović Petrović

“Farmakologija levotiroksina i antitiroidnih lekova”

Prof. dr Ivan Paunović

“Medularni karcinom štitaste žlezde”

dipl. farm. med. biohemičar, specijalista med. biohemije Boško Misita

“Laboratorijska dijagnostika poremećaja tiroidne funkcije”

Prof. dr Andrija Bogdanović

“Klasifikacija anemija”

Prof. dr Gorana Mitić

“Metabolizam gvožđa i poremećaji”

Prof. dr Maja Tomić

“Preparati gvožđa – da li su svi isti”

Prof. dr Aleksandar Nešković

“Srčana insuficijencija-uvod”

Prof. dr Ilija Srdanović

“Antagonisti aldosterona”

Prof. dr Arsen Ristić

”Mesto dapagliflozina u savremenoj terapiji srčane insuficijencije”

Asist. dr Ivan Stanković

“Sakubitril – valsartan: nova nada za obolele od srčane insuficijencije” (Entresto)

PREDAVAČI

Pogledaj

PROGRAM

Pogledaj

NAUČNI ODBOR

Pogledaj