skip to Main Content

TREĆA KONFERENCIJA SE ODRŽAVA 6. I 7. MAJA

Poštovane koleginice i kolege, dragi prijatelji,

Izrazito nam je zadovoljstvo i čast da Vam, u ime Naučnog i Organizacionog odbora, poželimo dobrodošlicu na Treću konferenciju zdravstvenih radnika u privatnom sektoru, koju organizuje Asocijacija privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije, u hotelu Crowne Plaza u Beogradu, 6.-7. maja 2022. godine.

Drugi Kongres održan 2020. godine, kojem je prisustvovalo preko 1400 učesnika, zdravstvenih radnika i to lekara, farmaceuta, stomatologa, biohemičara, medicinskih i zdravstvenih tehničara, potvrdio je da je jedan od najvećih događaja ovog tipa i još jednom pokazao snagu i energiju privatnog sektora u zdravstvu.

Nakon dvogodišnje pauze u organizovanju događaja, uslovljene epidemijom korona virusa, nestrpjlivi smo da osetimo energiju skupa koji se održava uživo!

Prvog dana Konferencije učesnici će u okviru seminara Depresija i anksiozni poremećaji saznati koje su posledice pandemije korona virusa na duševno zdravlje. Takođe će imati priliku da se upoznaju sa rezultatima nacionalnog istraživanja CoV2Soul.rs. Depresija će, kao najčešći i klinički najznačajniji psihijatrijski poremećaj, biti sagledana na nivou simptoma i sindroma i biće izložene najnovije smernice za tretman depresivnih stanja. Drugi dan posvećen je kardiovaskularnim bolestima koje su značajan uzrok invalidnosti, gubitka radne sposobnosti, prevremene smrtnosti i sve većih troškova zdravstvene zaštite i nosi naziv „Novi horizont u prevenciji kariovaskulanih bolesti“.

Zahvaljujemo se svim predavačima koji su svesrdno prihvatili poziv i potrudili se da prezentuju aktuelne teme koje su ineteresantne i značajne za sve učesnike Konferencije.

Svim učesnicima Treće konferencije zdravstvenih radnika u privatnom sektoru želimo uspešan rad.

Dr spec. int. med Dragana Milutinović

Predsednik Naučnog odbora Kongresa

Mag. farm. Slavica Milutinović

Predsednik Organizacionog odbora Kongresa

Dejan Dragutinović

Predsednik Upravnog odbora

Asocijacija privatnih zdravstevnih ustanova i privatnih praksi Srbije

PREDAVAČI

Pogledaj

PROGRAM

Pogledaj

NAUČNI ODBOR

Pogledaj