skip to Main Content

Nakon pauze uslovljene pandemijom korona virusa, i nakon izrazito uspešno organizovana prethodna dva kongresa, Asocijacija privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije u saradnji sa Kongresnim centrom Hram organizuje Treći kongres zdravstvenih radnika u privatnom sektoru, 25-26. februara 2022. godine, u hotelu Crowne Plaza u Beogradu. Očekujemo učešće rekordnog broja zdravstvenih radnika, u uslovima ograničenja koje nalaže poštovanje epidemioloških mera.

Akreditovana su dva seminara koja nose po 6 poena za pasivno učešče (ukupno 12 bodova).

Teme su „Depresija i anksiozni poremećaji“ (25.02.2022., akreditacioni broj A-1-1889/21) i „Novi horizont u prevenciji kariodvaskularnih bolesti“ (26.02.2022., akreditacioni broj A-1-1890/21).

Seminari su akreditovani za: lekare, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, farmaceutske tehničare.

Tokom oba dana, sem akreditovanih predavanja Kongres će ugostiti i više pratećih događaja.

PREDAVAČI

Pogledaj

PROGRAM

Pogledaj

NAUČNI ODBOR

Pogledaj