skip to Main Content

ČETVRTI KONGRES SE ODRŽAVA 31. MARTA I 1. APRILA 2023.

Poštovane koleginice i kolege, dragi prijatelji,

Izrazito nam je zadovoljstvo i čast da Vam, u ime Naučnog i Organizacionog odbora, poželimo dobrodošlicu na Četvrti kongres zdravstvenih radnika u privatnom sektoru, koji organizuje Asocijacija privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije, u hotelu Crowne Plaza u Beogradu, 31. marta i 1 parila 2023. godine.

Treći kongres održan u maju 2022. godine, kojem je prisustvovalo preko 1400 učesnika, zdravstvenih radnika i to lekara, farmaceuta, biohemičara, medicinskih i zdravstvenih tehničara, potvrdio je da je jedan od najvećih događaja ovog tipa i još jednom pokazao snagu i energiju privatnog sektora u zdravstvu. Ovaj događaj je nakon dvogodišnje pauze u organizovanju Kongresa, uslovljene epidemijom korona virusa, u potpunosti odgovorio na očekivanja svih nas koji smo sa nestrpjenjem čekali da osetimo energiju skupa koji se održava uživo!

Ove godine, prvog dana Četvrtog kongresa učesnici će u okviru tri sesije na temu METABOLIČKI SINDROM – BOLEST 21. VEKA dobiti osnovana zanja o tome šta je metabolički sindrom i koji su modaliteti lečenja, ali i prikaz nacionalnog vodiča za gojaznost, prikaz smernica za pristup pacijentu sa gojaznošću, kao i znanja o modernoj farmakoterapiji gojaznosti. Posebna pažnja biže posvećena barijatrijskoj hirurgiji kao metodu za lečenje patološke gojaznosti. Arterijska hipertenzija kao najznačajniji kardiovaskularni entitet i činilac rizika prerane smrtnosti u populaciji, od posebnog je interesa kao komorbiditet uz COVID-19 zbog nedovoljno razjašnjene povezanosti s COVID-19 ishodima, ali i zbog potencijalnoga nepovoljnog učinka nekih antihipertenzivnih lekova u terapiji hipertenzije. Učesnici kongresa će moći da se upoznaju sa jednom izuzetno aktuelnom temom koja se odnosi na post COVID-19 sindroma i arterijske hipertenzije. Takođe, u okviru iste teme, prvog dana, bavićemo se i novim mogućnostima u lečenju povišenog nivoa LDL-a, kao i značajem primene fiksnih kombinacija u terapiji arterijske hipertenzije.

Drugog dana obrađujemo temu koja decenijama ne gubi na aktuelnosti – ŠTITNA ŽLEZDA kroz upoznavanje učesnika sa poremećajima štitaste žlezde  i farmakologijom levotiroksina i antitiroidnih lekova. Klasifikacija anemija, klinički aspekti metabolizma gvožđa u fiziološkim i patofiziološkim stanjima u medicini, kao i izbor odgovarajućeg preparata gvožđa u terapiji, biće obrađeni u sesiji ANEMIJA. Izuzetno aktuelna sekcija ovog kongresa SRČANA INSUFICIJENCIJA odnosi se na primenu najnovijih terapija (dapagliflozina, valsartan-sakubitrila itd.) u lečenju srčane insuficijencije.

Zahvaljujemo se svim predavačima koji su svesrdno prihvatili poziv i potrudili se da prezentuju aktuelne teme koje su ineteresantne i značajne za sve učesnike Kongresa.

Svim učesnicima Četvrtog kongresa zdravstvenih radnika u privatnom sektoru želimo uspešan rad.

Dr spec. int. med Dragana Milutinović

Predsednik Naučnog odbora Kongresa

Dejan Dragutinović

Predsednik Upravnog odbora

Asocijacija privatnih zdravstevnih ustanova i privatnih praksi Srbije

PREDAVAČI

Pogledaj

PROGRAM

Pogledaj

NAUČNI ODBOR

Pogledaj