Program Kongresa obuhvata aktuelne i atraktivne teme, koje su ujedno izazov za svakodnevnu praksu.

U okviru šest sesija, trideset i dva renomirana stručnjaka iz oblasti medicine, farmacije i biohemije, iz Srbije i inostranstva, će kroz predavanja obraditi sledeće tematske oblasti:

 1. Antibiotici - racionalna primena
 2. Antibiotici - rezistencija
 3. Psihoonkologija
 4. Oralni antikoagulansi i antitrombocitna terapija
 5. Suplementacija
 6. Dijabetes

 

Kongres će kroz prateće, neakreditovane programe i seriju okruglih stolova sa najrelevatnijim akterima u zdravstvu pokriti teme od značaja za svakodnevno poslovanje i rad zdravstvenih radnika:

 1. Usluga savetovanja pacijenata u cilju povećanja komplijanse
 2. Položaj pacijenta u zdravstvenom sistemu
 3. Digitalizacija (bezbednost)
 4. E-karton
 5. E-recept