Prijavni formular


KOTIZACIJE Pre 19.02.2020. Posle 19.02.2020.
Članovi Asocijacije 3,000 4,000
Učesnici koji nisu članovi Asocijacije 6,000 8,000
Studenti doktorskih i specijalističkih studija 2,000 3,000
Prateće osobe 2,000 3,000


NAČIN PLAĆANJA