Prijavni formular


Kotizacije IZNOS U RSD
Članovi Asocijacije *POVLAŠČENA CENA 3,000
Učesnici koji nisu članovi Asocijacije 6,000
Studenti doktorskih i specijalističkih studija 2,000
Prateće osobe 2,000


NAČIN PLAĆANJA