Prijavni formular

Prvi medjunarondni kongres zdravstvenih radnika u privatnom sektoru

Iznos kotizacija u padajućem meniju se odnosi na uplate do 19.02.2019. VAŽNO! Cene su izražene u dinarima. Na osnovu prijave izvršni organizator će poslati predračun sa rokom za uplatu. Izvršni organizator zadržava pravo da u slučaju poremećaja na monetarnom tržištu i nepredviđenih okolnosti promeni uslove i cenu. Kotizacija za učesnike obuhvata: kongresni materijal, ID kartice, prisustvo predavanjima, satelitskim simpozijumima, prisustvo svečanom otvaranju, osveženje i posluženje u toku pauza, sertifikat o učešću.

NAPOMENA: Kotizacija posle 19.02.2019. je:

Kotizacije Posle 19.02.2019.
Članovi Asocijacije 4,000
Učesnici koji nisu članovi Asocijacije 8,000
Studenti doktorskih i specijalističkih studija 3,000
Prateće osobe 3,000

VAŽNO! Cene su izražene u dinarima. Na osnovu prijave Izvršni organizator će poslati predračun sa rokom za uplatu. Izvršni organizator zadržava pravo da u slučaju poremećaja na monetarnom tržištu i nepredviđenih okolnosti promeni uslove i cenu.