Akademik prof. dr Đorđe Radak

Redovan član Srpske akademije nauka i umetnosti

Euromedik 2, Beograd, Srbija

 

Mr sci. med. Goran Vukomanović

Univerzitetska dečja klinika Tiršova, Beograd, Srbija

 

Prof. dr Dragan Delić

Klinika za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

 

Akademkinja prof. dr sc. Mirna Šitum

Redovna članica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Klinika za kožne i polne bolesti KBC Sestre milosrdnice, Zagreb, Hrvatska

 

Prof. dr Branimir Nestorović

Vanredni profesor

Univerzitetska dečja klinika Tiršova, Beograd, Srbija

 

Prof. dr Aleksandar Ljubić,

MediGroup, Beograd

 

Doc. dr Zorica Mladenović

Klinika za kardiologiju, Vojno medicinska akademija, Srbija

 

Prof. dr sc. Nenad Ugrešić

Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

 

Prof. dr sc. Radica Stepanović-Petrović

Katedra za farmakologiju

Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

 

Prof. dr Slobodan Apostolski,

Specijalistička ordinacija za neurologiju Apostolski, Beograd

 

Prof. dr Vitomir Konstantinović

Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju

Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

 

Prof. dr sc. Sandra Vezmar Kovačević

Katedra za farmakokinetiku i kliničku farmaciju

Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

 

Prof. dr Budimka Novaković

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

 

Prof. Dr Mirjana Bogić

Bel Medic, Beograd, Srbija

 

Prof. dr Mladen Davidović

Penzionisani redovni profesor

Medicinski fakulteta, Univerzitet u Beogradu, Srbija

 

Dr spec. klin. biohemije Svetlana Obradović

Zavod za laboratorijsku dijagnostiku ''Biomedica'', Beograd, Srbija