Dr Jasmina Knežević, Bel Medic, Srbija - predsednica Naučnog odbora

Dr Nenad Zlatarić, Euromedik, Srbija

Dipl. farm. spec. Tatjana Milošević, ZUA Melem, Šabac, Srbija

Dr spec. int. med Dragana Milutinović, Poliklinika MD dr Milutinović, Pančevo, Srbija

Dr sci. med. dr Violeta Skorobać Ašanin, Specijalna bolnica za plastičnu, rekonstruktivnu i estesku hirurgiju Diona, Srbija

Dr Miodrag Stanić, Opšta bolnica „Medicinski sistem Beograd“, Srbija

Doc. dr Sanja Stanković, Centar za medicinsku biohemiju, Klinički centar Srbije, Srbija