Očekujemo više od 2000 zdravstvenih radnika

Nakon izrazito uspešnog Prvog međunarodnog kongresa zdravstvenih radnika u privatnom sektoru, Asocijacija privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije u saradnji sa Kongresnim centrom Hram organizuje Drugi kongres zdravstvenih radnika u privatnom sektoru sa međunarodnim učešćem. Kongres će se održati 27-28. februar 2020. godine, u hotelu Crowne Plaza u Beogradu. Akreditovan je pod brojem A-1-2438/19 i nosi 8 poena za pasivno učešće. Kongres je akreditovan za sve zdravstvene radnike: lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare. Tokom oba dana, sem akreditovanih predavanja Kongres će ugostiti i više pratećih događaja, sa gostima iz regiona i Evrope. Očekujemo učešće preko 2000 zdravstvenih radnika.